Smartphone khiến năng suất làm việc của bạn giảm đi

Các nhà nghiên cứu đã cho những người tham gia thực hiện bài kiểm tra sự trong 4 điều kiện là để trong túi, trên , khóa trong ngăn kéo và đem ra khỏi phòng. Kết quả thể hiện sự thấp nhất khi smartphone được đặt trên bàn làm việc, và sự cao hơn 26% khi điện thoại được đem ra khỏi phòng.

Smartphone giúp giữ liên lạc, nhận và kịp thời nhưng thực tế lại làm của chúng ta .

Theo nghiên cứu tâm lý do trường Đại học Universities of Würzburg thực hiện dưới sự ủy thác của Kaspersky Lab, smartphone giúp chúng ta giữ liên lạc với đồng nghiệp, nhận và gửi email kịp thời và khẩn cấp khi đang di chuyển nhưng thực tế lại làm năng suất làm việc của chúng ta giảm đi.

147285906828632-picture1

Smartphone gây ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc.

Các nhà nghiên cứu đã cho những người tham gia thực hiện bài kiểm tra sự tập trung trong 4 điều kiện là để smartphone trong túi, trên bàn làm việc, khóa trong ngăn kéo và đem ra khỏi phòng. Kết quả thể hiện sự tập trung thấp nhất khi smartphone được đặt trên bàn làm việc, và sự tập trung cao hơn 26% khi điện thoại được đem ra khỏi phòng.

Trái với dự tính, sự thiếu vắng của smartphone không làm người tham gia lo lắng. Tuy nhiên, phụ nữ lại lo lắng hơn đàn ông, khiến các nhà nghiên cứu đưa ra kết luận rằng: Mức độ lo lắng khi làm việc không bị ảnh hưởng bởi smartphone nhưng chịu sự tác động theo giới tính.

Theo các nhà nghiên cứu tại Kaspersky Lab, thay vì trông chờ việc truy cập smartphone thường xuyên, năng suất của nhân viên sẽ được đẩy mạnh nếu họ có khoảng thời gian “không smartphone”. Cách để thực hiện việc này là áp dụng “nguyên tắc cuộc họp”, chẳng hạn như không điện thoại, không máy tính trong môi trường làm việc thông thường.

Doanh nghiệp cũng cần phải ý thức được rằng trong bối cảnh doanh nghiệp được kết nối mạng như hiện nay, mức độ tập trung kém có thể sẽ gây ra những rủi ro về bảo mật. “Việc doanh nghiệp phát triển các quy trình bảo mật, bao gồm các khóa tập huấn để tăng cường cảnh giác cho nhân viên, bất kể là họ có đang sử dụng smartphone khi làm việc hay không là rất quan trọng”, chuyên gia bảo mật tại Kaspersky Lab khuyến cáo.

Theo dân việt

Cùng Danh Mục:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *