Định Hướng Nghề Nghiệp

Cách bước xác định nghệ nghiệp, việc làm phù hợp với bản thân mình nhất

Căn cứ vào điểm học tập, nhất là các môn thi tuyển sinh đầu vào của ngành bạn định theo

Những cách khám phá bản thân và định hướng nghề nghiệp cho bạn

Đây là những phần thật sự của riêng bạn, không để làm vui lòng người khác hoặc để thể hiện

Trong tương lai, bạn sẽ làm nghề gì, việc gì?

tuong lai ban lam ghe gi

Những người này được đào tạo để giúp bạn chọn một nghề thích hợp, đồng thời họ cũng có thể