Facebook Messenger đạt mốc 1 tỷ người dùng

Để chào mừng sự kiện lớn này, đang thiết kế một nút tùy chọn dạng bóng bay để người dùng gửi cho nhau, chia sẻ niềm vui cùng .

Đó là lượng người dùng sử dụng thường xuyên mỗi tháng của ứng dụng