Facebook bất ngờ ‘hồi sinh’ biểu tượng pacman (:v) và mặt mèo (:3) huyền thoại

Vừa qua, đã bất ngờ làm ‘ (:v) và mặt mèo (:3) huyền thoại một thời gây điên đảo cộng đồng sử dụng Facebook.

Tuy nhiên nó chưa xuất hiện ở trong bình luận hay trên nền mobile.

Vừa qua, Facebook đã bất ngờ làm ‘hồi sinh’ biểu tượng pacman (:v) và mặt mèo (:3) huyền thoại một thời gây điên đảo cộng đồng sử dụng Facebook. Với lần trở về này, Facebook đã thiết kế lại biểu tượng theo phong cách phẳng để phù hợp với chuẩn chung của các biểu tượng (emoticon) có sẵn. Đặc biệt, biểu tượng Pacman còn có cục tròn màu trắng, mô phỏng game Pacman hồi xưa.

105037_01
105037_02

Biểu tượng Pacman (:v); (:3) cũ và mới

Hiện nó chỉ mới xuất hiện nếu người dùng gõ :v hay :3 ở trên nền web phần bằng đăng (post). Các ký tự :v :3 mới sẽ không hiển thị ở dưới phần bình luận, mà chỉ hiển thị bằng biểu tượng cũ. Vẫn chưa rõ Facebook sẽ áp dụng nó cho tất cả thành phần trong tương lai hay không.

Cùng Danh Mục:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *