Samsung thu hồi thành công hơn 96% Galaxy Note 7 bị lỗi

Trước khi phát hành bản cập nhật phần mềm vào tháng 12 để giảm thiểu thiệt hại từ Note 7,