Mark Zuckerberg có một nhóm người chuyên xóa các bình luận xấu trên Facebook cá nhân