Facebook vẫn không cấm live video trự tiếp các cảnh bạo lực