Tôi đã khởi nghiệp chỉ với 200 USD như thế nào?

Tôi đã từng kiếm được những khách hàng khó tính nhờ việc đồng ý thỏa thuận giá cả dựa trên hiệu quả dịch vụ. Bằng cách này, họ sẽ không bị lỗ nếu chúng tôi làm không được việc. Cutler PR đang lớn mạnh nhanh chóng nhưng tôi vẫ