ứng dụng nhắn tin iMessage

Đây là lí do iMessage không được lên kệ Android

746-img1-bb-baaac6E6Lc

Apple từng mang ứng dụng Apple Music lên Android, nhưng đây là phần mềm trả tiền và họ có thể

Lý do mà iMessage hay Apple Music khó lên kệ Android

imessenger-1-bb-baaacGCfX7

Nếu Apple muốn vươn xa khỏi cái bóng của iPhone để trở thành một công ty phân mềm và dịch

iMessage càng phát triển càng giống bản sao của Wechat

apple-1-bb-baaabLbEKp

iMessage cũng có thêm những tính năng mới như Sticker (hình dán), một hình thức thể hiện cảm xúc qua

Đã có ứng dụng iMessage cho các thiết bị Android

imessenger-1-bb-baaado3Xdv

Hiện tại, PieMessage đang được chia sẻ trên GitHub. Tuy nhiên, nhiều khả năng Apple sẽ chặn chức năng này