Phỏng vấn xin việc

Hồ sơ xin việc: Bạn không tìm được việc nguyên nhân do đâu

Dù bạn rời bỏ công việc cũ vì bất cứ lý do gì, thì nhà tuyển dụng cũng không đánh

Những kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc không thể thiếu cho bạn

Suốt buổi phỏng vấn xin việc, bạn đừng trở nên thụ động vì chỉ toàn trả lời những câu hỏi

Những kinh nghiệm trả lời phỏng vấn xin việc thông nhất cho ứng viên

Nhiều ứng viên là sinh viên mới ra trường băn khoăn trước câu hỏi của nhà tuyển dụng: “Em mong

Làm sao để không bị bí khi đi phỏng vấn xin việc làm

Nêu rõ những đặc điểm tích cực của bạn phù hợp với vị trí này (chuyên môn, tính cách, thái

Học hỏi 6 kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng từ những nhà báo

Houston cho biết, đôi khi các phóng viên điều tra phải dùng một chút “mưu mẹo” mới tìm ra sự