Nokia mua Alcatel-Lucent

Thương vụ Alcatel – Lucent gây lỗ nặng cho Nokia

nokia-1-bb-baaacNiHWo

Nokia cho biết kết quả này là do nhu cầu thiết bị băng thông rộng di động giảm. Công ty