Night Shift

Apple đăng ký bảo hộ cho tính năng “Night Shift” trên iOS

146805638319067-untitled-1

Trên các dòng iPhone và iPad, đồng hồ và tính năng định vị địa lý sẽ dự đoán khoảng thời

Tác hại nguy hiểm của ánh sáng xanh trên màn hình điện thoại

anh1-bb-baaaccyct3

Theo các báo cáo khoa học gần đây, ánh sáng xanh khiến não ngừng sản xuất Melatonin, một hormone giúp