Low Power Mode

Bật chế độ tiết kiệm pin trên iPhone, bạn được lợi gì ?

iphone-4-bb-baaacK5qly

Lo lắng thiếu pin, hãy bật Low Power Mode, có một sự khác biệt rõ ràng giữa việc sử dụng