lỗi mất sóng

iPhone 7 và iPhone 7 Plus cập nhật iOS 10.0.3 giúp sửa lỗi mất sóng

147678172594767-23

Phía Apple cho biết, phiên bản câp nhật này sẽ chủ yếu sửa lỗi liên quen đến việc người dùng