LG Innotek

Smartphone của LG sẽ có cảm biến vân tay được tích hợp dưới lớp kính

dien-thoai-man-hinh-cam-ung-1-bb-baaacnk3Ey

Theo LG, tỷ lệ nhận diện sai vân tay chỉ là 0,002%, tuy nhiên, tốc độ nhận diện qua lớp