iMessage cho android

Đây là lí do iMessage không được lên kệ Android

746-img1-bb-baaac6E6Lc

Apple từng mang ứng dụng Apple Music lên Android, nhưng đây là phần mềm trả tiền và họ có thể

Đã có ứng dụng iMessage cho các thiết bị Android

imessenger-1-bb-baaado3Xdv

Hiện tại, PieMessage đang được chia sẻ trên GitHub. Tuy nhiên, nhiều khả năng Apple sẽ chặn chức năng này