Connect Coin

Motorola phát minh ra đồng xu thông minh giúp tìm chìa khóa, điện thoại một cách dễ dàng

147844764517963-1

Mới đây, Motorola tiếp tục giới thiệu “đồng xu thông minh” Motorola Connect Coin. Nó sử dụng Bluetooth Low Energy