việc làm thêm

Hồ sơ xin việc: PORTFOLIO vũ khí lợi hại của người xin việc

Một portfolio online giúp nhà tuyển dụng có thể tham khảo dễ dàng khi bạn nộp hồ sơ ứng tuyển;

13 cách tìm việc part time hiệu quả nhất cho sinh viên

Nếu bạn là người quan tâm tới công việc bán hàng, bạn nên chịu khó để mắt tới những tấm

10 yếu tố cho thấy công việc làm thêm bạn đang hoặc sắp làm không… an toàn

Khi đọc thông báo, sẽ ghi rất rõ là “Không thu phí tuyển dụng” tuy nhiên đến nơi họ lại