vi xử lý Snapdragon 835

Có gì mới ở vi xử lý Snapdragon 835 sắp ra lò

148438830210966-snapdragon_835

Với công nghệ 10nm, kích thước vi xử lý Snapdragon 835 nhỏ hơn rất nhiều, giúp các thiết bị có