vi xử lý mạnh nhất

Intel ra mắt vi xử lý Xeon Phi 7290 mạnh nhất từ trước tới nay

xeon-phi-7920-1-bb-baaad5wEB5

Thông cáo của Intel cũng cho biết vi xử lý mới của họ sẽ được tích hợp sẵn 16GB bộ