tìm kiếm Google

Cụ bà nổi tiếng lịch sự với cỗ máy Google

cu-ba-google-1-bb-baaadPkLuM

Bà đối xử với cỗ máy tìm kiếm vô tri vô giác Google như cách mà bà đối xử với

Lý do nhà đồng sáng lập Google ít khi diễn thuyết trước đám đông

Nếu nhắc đến Apple thì chúng ta sẽ nhắc đến Steve Jobs, nếu nhắc đến Facebook thì sẽ là Mark