sản xuất rau sạch

Kỹ sư trẻ Việt Nam trồng rau sạch bằng điện thoại ở Đà Lạt

trong-rau-1-1-1469240110885

Với chiếc smartphone và toàn bộ thông số kỹ thuật của vườn rau trên tay, nếu muốn điều chỉnh bất