Money Lover

Ứng dụng ngân hàng trên điện thoại giúp người dùng tiết kiệm thời gian

ung-dung-1-bb-baaadLrg4u

Cụ thể về việc ghi chép các giao dịch phát sinh như nhận lương, chi tiêu từ hệ thống ngân