mô hình hỗ trợ vốn khởi nghiệp

Bùng nổ mô hình hỗ trợ vốn đắc lực cho khởi nghiệp tại Việt Nam

Nguồn vốn được huy động từ quỹ đầu tư mạo hiểm chủ yếu được sử dụng để tham gia hoặc