HTC One S9

HTC One S9 bất ngờ ra mắt dù “không ai mong đợi”

htc-1-bb-baaadM8BaD

One S9 sử dụng camera sau 13 megapixel – không phải loại 21 megapixel của One M9, cũng không phải