Hiệu suất

iPhone 7 và 7 Plus thi nhau dẫn đầu về hiệu suất tốt nhất

original_1

Trong các thử nghiệm của AnTuTu, iPhone 7 Plus đạt được 181.316 điểm, theo sau là iPhone 7 với 172.001.