động cơ điện

Larry Page bí mật đổ đống tiền để sản xuất xe bay

sep-google-1-bb-baaac5WTw4

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Zee.Aero đã cho ra đời 2 chiếc xe bay bản mẫu và bước vào giai