David Green

6 Tỷ phú thế giới nổi tiếng và giàu sụ nhưng chưa từng tốt nghiệp đại học

img20160330112554964-crop-1459312165741

Thực tế được giáo dục tốt, có việc làm hấp dẫn chỉ đơn thuần là vỏ bọc bên ngoài, bằng