ứng dụng gọi video Duo

Google trình làng ứng dụng gọi video Duo tương tự như FaceTime

anh

Tiện ích này cho phép người nhận có thể xem trước một đoạn video 30 giây cùng với lý do