Tet Nguyen dan 2017

Giờ đây bạn đã có thể hẹn giờ gửi tin nhắn chúc Tết theo ý muốn

148512688164297-screen-shot-2

Ứng dụng này cho phép bạn gửi tin nhắn theo thời gian định trước, gồm gửi 1 lần hoặc lặp