Pixelman Productions

Cậu học trò 16 tuổi trở thành CEO sáng lập của công ty game

lap-trinh-game-1-bb-baaacBY0Ho

Cậu học trò nhà Eisman cho biết: “Sau khi quyết tâm mở công ty riêng, tôi tìm đến sự trợ