Galaxy S5

Doanh thu Samsung Galaxy S7 không được như kỳ vọng

samsung-galaxy-s7-2-bb-baaadqneyH

Mặc dù báo chí vẫn liên tục đưa tin về doanh số giảm sút của iPhone, thực tế cho thấy