Galaxy J2 Pro

Samsung Galaxy J2 Pro RAM 2 GB, bộ nhớ trong 16 GB giá hấp dẫn

galaxy-j2-1-bb-baaac3Pqq9

So với phiên bản tiêu chuẩn, Galaxy J2 Pro được trang bị dung lượng RAM 2 GB thay vì 1,5