cuồng iphone

Apple đang giảm nhiệt, Samsung và OPPO lên ngôi tại thị trường smartphone Việt Nam

sddefault-1474959513254-crop-1474959530199

Theo thống kê của Financial Times về thương hiệu smartphone mà người Việt tham gia khảo sát dự định sẽ