tính năng chặn flash

Những tính năng mới ở bản cập nhật Google Chrome 55

148098057964759-q-100

Một trong những thay đổi đáng chú ý nữa trên Google 55, đó là nó có tính năng chặn flash