thanh lọc App Store

Apple lên kế hoạch ‘thanh lọc’ toàn bộ App Store

147303243055709-11-hinh3_iykz

Theo đó, các ứng dụng có chức năng hoạt động không chính xác, không tuân thủ các nguyên tắc đánh